Avís legal

L’Associació Som del Barri domiciliada al carrer Garigliano núm. 14 local 2 08042  Barcelona, somdelbarri@gmail.com , registrada al Registre d’Associacions amb el número 60524 i amb CIF G66939679.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web, la qual cosa implica que la utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.  La utilització d’aquesta pàgina web suposa l’acceptació d’aquest avís legal. Les pàgines web d’aquest lloc web poden ser visitades lliurament pels usuaris.

L’Associació Som del Barri es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal així com el dret d’alterar la forma d’accés a la seva pàgina web sense previ avís; per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

L’Associació Som del Barri manté aquesta pàgina web amb l’objectiu de facilitar l’accés als serveis i productes del districte de Nou Barris a les persones interessades.

Per aquest motiu, les persones que anuncien el seu servei i/o producte són les responsables de omplir els camps necessaris per fer públic l’anunci i, d’aquesta manera, l’Associació Som del Barri no té qualsevol responsabilitat sobre el contingut anunciat. Així, demanem la col·laboració dels usuaris de la nostra pàgina, que poden fer-nos arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l’adreça somdelbarri@gmail.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta pàgina web i els continguts inclosos: articles, texts, imatges, logotips, marques, altres elements de la imatge corporativa, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual i són propietat de l’Associació Som del Barri o de tercers que han autoritzat el seu ús a l’Associació Som del Barri, quedant expressament prohibida la seva explotació sense l’autorització expressa de l’Associació Som del Barri, que haurà de ser sol·licitada i concedida per escrit.

S’autoritza la reproducció dels continguts textuals o gràfics, excepte amb finalitats comercials, i sempre que se citi la font.  L’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.

Associació Som del Barri es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

L’Associació Som del Barri es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.

L’Associació Som del Barri no serà responsable en cas de que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapen del control de l’Associació Som del Barri i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin el seu origen per causes de força major.  La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços duts a terme per aconseguir-ne l’exactitud i l’actualització.

En conseqüència, l’Associació Som del Barri no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.  Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut, la utilitat o l’exactitud dels quals no es pot responsabilitzar  l’Associació Som del Barri.

La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè l’utilitzin; la decisió d’utilitzar-lo és responsabilitat d’aquests últims.

L’Associació Som del Barri no es fa responsable dels danys i els perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, i no garanteix l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.

L’Associació Som del Barri no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i l’Associació Som del Barri es regiran per la legislació espanyola.

Per conèixer de qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i l’Associació Som del Barri ambdues parts se sotmeten als Jutges i Tribunals de Barcelona.